M S
WORKS
13
READS
246,226
LIKES
2,232

Biography  

Author Since:    

Summary:

भरकटत मन अगदी अनोळखी पण सुंदर ठिकाणी नेऊन स्वतःला ठेवते, तिथे वसलेल्या निर्मळ आणि शुद्ध भावना अलगद ओंजळीत भरते, थोड्या घाबरलेल्या,थोड्या शहारलेल्या ह्या भावना हे दृश्य बघत राहतात, मग कोणीतरी, कुठूनतरी येऊन ह्या भावनांना शब्दात लिहून जाते, आणि न कळत जीवनाची एक सुंदर कहाणी तयार होऊन जाते.


Pradnya sable

0 Followers

Akashmk.a09

1 Followers

Bhavna Gadilkar

0 Followers
contact@pratilipi.com
080 41710149
Follow us on Social Media
     

About Us
Work With Us
Privacy Policy
Terms
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.